IT-säkerhet

Att arbeta med IT-säkerhet är idag helt nödvändigt för att skydda verksamheten från it-relaterade yttre hot. Genom att kontinuerligt utvärdera och uppdatera era interna säkerhetslösningar skapar ni en trygg miljö för ert företag, era anställda men även kunder och leverantörer.


Vad är IT-säkerhet?

IT-säkerhet handlar om att skydda de egna IT-systemen från skadliga angrepp. Begreppet omfattar säkerhet inom flera områden, men innebär oftast att man implementerar åtgärder för att skydda sina egna servrar, nätverk, datorer samt annan data och elektronik.


Varför ska jag arbeta med IT-säkerhet?

Hoten mot IT-säkerheten ökar i takt med att vi blir alltmer uppkopplade – företag utsätts för olika former av intrång och bedrägerier varje dag. Eftersom en övervägande del av dagens informationsflöden idag produceras och hanteras av IT-system behövs det därför säkerhetsåtgärder för att skydda den ordentligt. Som företag kan det exempelvis handla om insatser för att hindra känslig information från att läcka ut, eller att man ser till att ha en backup på plats ifall det värsta skulle hända. Att fortlöpande arbeta med att underhålla och utveckla din IT-säkerhet är kritiskt för att skydda din verksamhet från yttre hot.


Så jobbar Itevo med IT-säkerhet

På Itevo arbetar vi nära våra kunder med gemensam strategi och planering anpassad för just deras verksamhet. Nedan hittar du olika säkerhetsåtgärder som våra experter kan hjälpa dig och din verksamhet med.


Säkerhetsanalys av er IT-säkerhet

En säkerhetsanalys hjälper er att kartlägga er datasäkerhet och utvärderar hur era system ser ut idag.

Infrastruktur

En gedigen infrastruktur lägger grunden för ett välfungerande IT-system. Itevo hjälper er att rusta upp er hårdvara och mjukvara så att ert företag står på en solid grund. Vi tittar på den utrustning ni har idag och identifierar var det finns behov av uppdatering eller utveckling. Allt för att er utrustning ska garantera största möjliga säkerhet.

Backuplösningar

Att ha en backup på all data som tillhör verksamheten om olyckan skulle vara framme är idag avgörande. Vi på Itevo hjälper dig med rådgivning kring hur du ska tänka kring din backuphantering. Vi erbjuder även lösningar när det kommer till att hantera och skapa backuper.

Multifaktorautentisering (MFA)

Multifaktorautentisering är en idag en vanlig säkerhetslösning som ger användare utökat skydd vid inloggning. Vi rekommenderar alla företag att införa MFA på sin arbetsplats och hjälper gärna till med processen det innebär.

Microsoft 365

Itevo är återförsäljare av Microsoft 365 och har stor expertis inom administrationen av de olika tjänster och funktioner som Microsoft erbjuder. Med Microsoft 365 får ert företag tillgång till flera smidiga och användarvänliga säkerhetslösningar som kan stärka ert dataskydd.

IT-användarpolicy

En IT-användarpolicy beskriver hur man ska arbeta i de IT-system som finns i företaget, och det är till varje företags fördel att upprätta en sådan för att underlätta för alla anställda. Vi hjälper er att skräddarsy en användarpolicy som skapar trygghet för både era medarbetare och verksamheten i stort.

2

IT

Med vår breda kompetens och långa erfarenhet anpassar vi produkt- och tjänstelösningar utefter era behov och finns med hela vägen i strategiska beslut, förändringsarbete och löpande support.

1

Telefoni

Behöver ni hjälp med att reda ut vad som finns i telefondjungeln. Vi på Your IT är specialister på allt inom företagstelefoni. Vi kan med våra samarbetspartners skräddarsy en lösning som är anpassat för just er.

3

ERP

Vi har genom åren hjälp många företag att skräddarsy installationer av vår favorit ERP, Pyramid. Genom att förstå din affär är vi med dig på hela resan, från installation till support.